Contact Us

E-mail: info@coldpressok.com
Call Center: 064 227 227 0
Belgrade – Dobračina: 011 263-2314
Belgrade – Mileševska: 011 244 3348
Belgrade – Shopping Mall Ušće: 065 206-9458

If you have any questions or feedback for us, please reach out to us via phone, email or with the contact form below. We will get back to you a.s.a.p. If you prefer to be reached by phone, please leave your contact phone number.

Follow Us!

Informacije koje pruža Cold Pressok na ovom sajtu ili preko svojih zastupnika ili zaposlenih putem telefona, faksa, mejla ili na neki drugi način, uključujući linkove na i sa ovog sajta, ne treba tumačiti kao preporuku za određenu vrstu tretmana, proizvoda, delovanja ili lečenja. Pružene informacije i ponuđene metode čišćenja NEMAJU svrhu da, niti ih treba koristiti za dijagnozu, lečenje, prevenciju ili ublažavanje bolesti ili zdravstvenog stanja. Cold Pressok ili njegovi zastupnici i zaposleni su tu da Vam pomognu da izaberete odgovarajući način ,,čišćenja’’ i ne pružaju medicinske savete niti savete o mogućim propratnim efektima. Vi sami donosite odluku na osnovu pruženih informacija i/ili naručivanjem proizvoda za čišćenje organizma ili nekog drugog proizvoda Cold Pressoka. Konsultujte se sa svojim lekarom pre započinjanja bilo kakvog procesa čišćenja i/ili kupovine nekog drugog proizvoda koji nudi Cold Pressok.