Select Page

Opšti uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA
U nastavku su navedeni Opšti uslovi korišćenja:

Uslovi korišćenja
Politika privatnosti
Naplata
Dostava
Reklamacije

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE
Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Cold Pressok d.o.o, sa sedištem u Ul. Dobračina 23 A, Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://coldpressok.com/

Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Trgovac zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova. Korisnici internet stranice mogu biti samo punoletna lica.

Član 1.
Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice coldpressok.com obavlja Cold Pressok d.o.o. Beograd, ul. Dobračina 23 A, PIB: 108245828, MB: 20960434, kontakt e-mail: info@coldpressok.com.

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2.
Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta coldpressok.com se može izvršiti od strane registrovanog i neregistrovanog korisnika.

Za teritoriju grada Beograda:
Minimalan iznos kupovine bez troškova dostave putem sajta coldpressok.com je 2500,00 dinara sa PDVom.

 

Za teritoriju Srbije (izuzev grada Beograda):
Porudžbine se mogu uraditi za sve artikle osim za sokove. Cena dostave zavisi od težine porudžbine, obračunava se po zvaničnom cenovniku kurirske službe. Iznos dostave biće iskazan pri poslednjem koraku kupovine.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, o čemu će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom.

Član 3.
Kupovina

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta coldpressok.com na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka kao fizičko lice (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), koji će se čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.
Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.
Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4.
Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta coldpressok.com je moguće izvršiti :

– platnim karticama,
– uplatom na tekući račun,
– pouzećem.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Član 5.
Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Isporuke za teritoriju Beograda se vrše od nedelje do četvrtka uključujući i te dane.
Isporuke za teritorije van Beograda (ostatak Srbije) se vrše od ponedeljka do četvrtka.

Poručeni artikli (roba) se može preuzeti i u nekom od naših maloprodajnih objekata. Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa Korisničkom podrškom Trgovca ne može se samoinicijativno menjati u nekom od maloprodajnih objekata.

Član 6.
Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu coldpressok.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.
Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7.
Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na coldpressok.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.
Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta coldpressok.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8.
Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta coldpressok.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.
Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu coldpressok.com

Politika privatnosti

Cold Pressok d.o.o., sa sedištem u Ul. Dobračina 23 A, Beograd, PIB: 108245828, MB: 20960434 (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta coldpressok.com, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla .Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu coldpressok.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Ukoliko Kupac više ne želi da bude registrovani kupac ili ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na mail info@coldpressok.com. Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta coldpressok.com ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Maloletna lica ne mogu koristiti internet prodavnicu coldpressok.com

Sajt coldpressok.com može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Cold Pressok doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.Svi zaposleni Cold Pressok doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

Naplata

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta coldpressok.com je moguće izvršiti platnim karticama, uplatom na tekući račun i pouzećem.
Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Raiffeisen Bank a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Raiffeisen Bank a.d. Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Cena se obračunava po zvaničnom cenovniku Post Express kurirske službe.

težina (kg) 0.5 = 250 RSD
težina (kg) 0.5 – 2 = 300 RSD
težina (kg) 2 – 5 = 390 RSD
težina (kg) 5 – 10 = 510 RSD
težina (kg) 10 – 20 = 700 RSD

Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu info@coldpressok.com ili na adresu firme:

Cold Pressok doo
Dobračina 23 A
11000 BEOGRAD BG

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticom
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Cold Pressok doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.