Upotreba internet sajta

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana kompanije Cold Pressok d.o.o, sa sedištem u Ul. Dobračina 23A, Beograd putem internet stranice https://coldpressok.com/

Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Cold Pressok d.o.o.zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova zbog čega bi korisnik posebno pre svake kupovine trebalo da proveri informacije u vezi sa Opštim uslovima korišćenja I prodaje.

Korisnici internet stranice mogu biti samo punoletna lica.

Član 1.

Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice coldpressok.com obavlja Cold Pressok d.o.o. Beograd, ul. Dobračina 23 A, PIB:108245828, MB:20960434, kontakt e-mail: info@coldpressok.com.

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

1.1. Sadržaj sajta

Sajt https://coldpressok.com kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su Cold Pressok d.o.o. Vaša upotreba sajta koja nije u skladu sa ulovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja sajta strogo je zabranjena. Upotreba sajta Cold Pressok d.o.o. dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:

 • Sajt može sadržati razne akcije, u kojima Cold pressok d.o.o.poziva registrovane korisnike da dostave svoj sadržaj za prikazivanje na sajtu https://coldpressok.com.
 • Svaki dostavljeni sadržaj mora biti u skladu sa važećim pravilima akcije.
 • Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je preteći, lažan, uvredljiv, vulgaran, pornografski, koji na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Cold Pressok d.o.o. zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.
 • Zabranjeno je svako lažno pretstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.
 • Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
 • Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanje usluga korisnika ili trećih lica.
 • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji  na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili osobama vezanim za isti.
 • Prilikom korišćenja sajta potrebno je ponašati se u skladu sa važećim zakonim a i propisima.Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti Cold Pressok d.o.o.

1.2. Ograničenja

Sve usluge i proizvodi ne moraju biti dostupni svim licima ili na svim geografskim područjima. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba i prema našem slobodnom nahođenju.

1.3. Promene sajta

Cold Pressok d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično modifikuje  ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem sajta saglasni ste da ni naša kompanija ni kompanije sa njom u vezi, nisu odgovorne za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

1.3.1 Promene uslova korišćenja

Cold Pressok d.o.o.može bilo kada, bez najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izjave su za vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranicu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

1.4. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

1.5. Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da:

 • Cold Pressok d.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu da proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt. Može učiniti sve ili nešto od navedenog:
 • da nadgleda dostavljene sadržaje
 • da nadgleda, filtrira ili-da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi
 • da briše dostavljene poruke, blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje
 • da učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite kompanije Cold Pressok d.o.o. ili usklađivanja sa pravnim normama.

Kompanija Cold Pressok d.o.o.  kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećih lica.

Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

1.6. Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika i Cold Pressok d.o.o. ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj niti politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj
 • nisu bezbedni, sadrže viruse ili bilo kakve štetne materije
 • sadrže klevete, vređaju i sl.
 • povređuju pravo intelektualne svojine

1.7. Sprečavanje pristupa

Saglasni ste da kompanija Cold Pressok d.o.o. po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez pretodnoh upozorenja.Takođe saglasni ste da ni kompanija Cold Pressok d.o.o. niti kompanije sa kojim je povezana, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da ovakve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim sajtom, molimo Vas da pošaljete poruku na “Kontakt” stranici.

1.8. Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu https://coldpressok.com predstavlja vlasništvo i intelektualnu svojinu Cold Pressok d.o.o.  ili trećih lica od kojih smo dobili saglasnost za njegovo korišćenje. Sajt https://coldpressok.com je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima i /li drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https://coldpressok.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Cold Pressok.d.o.o.

1.9. Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju sporova, nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja I Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše semlje.

1.10. Upotreba Internet sajta

Cold Pressok d.o.o. nastoji da podake/informacije objavljene na internet prezentaciji održava tačnim i ažurnim ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu. Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno  preko sajta https://coldpressok.com prihvatate na sopstveni rizik.

Sajt https://coldpressok.com niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, partnera, oglašivača, ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika informacija/podataka sa internet sajta Cold Pressok d.o.o. za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.

U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail info@coldpressok.com

1.11.  Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta coldpressok.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Cold Pressok d.o.o. zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu coldpressok.com

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta coldpressok.com se može izvršiti od strane registrovanog i neregistrovanog korisnika.

Za teritoriju grada Beograda:
Minimalan iznos kupovine bez troškova dostave putem sajta coldpressok.com je 2500,00 dinara sa PDVom.

Za teritoriju grada Novog Sada:
Minimalan iznos kupovine bez troškova dostave putem sajta coldpressok.com je 25000.00 dinara sa PDVom.

* pogledati ograničenja u vezi sa isporukama – Dostava

Za teritoriju Srbije (izuzev grada Beograda i Novog Sada):
Porudžbine se mogu uraditi za sve artikle osim za sokove. Cena dostave zavisi od težine porudžbine, obračunava se po zvaničnom cenovniku kurirske službe. Iznos dostave biće iskazan pri poslednjem koraku kupovine.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Cold Pressok d.o.o. zaključen ugovor između Cold Pressok d.o.o. i kupca.

Informacije koje su navede u Uslovima korišćenja sajta i informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu ne predstavljaju ponudu već poziv na davanje ponude.

Nijedan ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda ne postoji između nas i vas dok izričito ne prihvatimo vašu porudžbinu (bez obzira na to da li su sredstva skinuta sa vašeg računa). Ako ne prihvatimo vašu ponudu i ako su sredstva već skinuta, sredstva će vam biti u potpunosti refundirana.

Ukoliko Cold Pressok d.o.o. nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, o čemu će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonom.

Član 1.

Kupovina

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta coldpressok.com na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka kao fizičko lice (ime, prezime, adresa (ulkučujuću sprat, broj stana, interfon), kontakt telefon, kontakt e-mail), koji će se čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Cold pressok d.o.o..

Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa uključujući sprat, broj stana, interfon, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 2.

Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu coldpressok.com su izražene u dinarima sa uračunatim PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Cold Pressok d.o.o. zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Naplata

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta coldpressok.com je moguće izvršiti:

 • platnim karticama,
 • uplatom na tekući račun
 • pouzećem.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Ukoliko ste se odlučili za plaćanje pouzećem u obavezi ste da paket koji vam bude dostavljen na adresu platite kuriru / dostavljaču na licu mesta gotovinom. Imajte u vidu da kurir možda neće imati sitnog novca da vam vrati kusur, te se potrudite da imate tačnu sumu za plaćanje koju imate u konfirmacionom mail-u koji ste dobili prilikom potvrde porudžbine.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Raiffeisen Bank a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Raiffeisen Bank a.d. Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju  istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Nakon uspešne kupovine/naplate, prilikom preuzimanja paketa  nemate nikakve naknadne troškove.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Cold Pressok d.o.o. će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Cena se obračunava po zvaničnom cenovniku Post Express kurirske službe.

težina (kg) 0.5 = 250 RSD
težina (kg) 0.5 – 2 = 300 RSD
težina (kg) 2 – 5 = 390 RSD
težina (kg) 5 – 10 = 510 RSD
težina (kg) 10 – 20 = 700 RSD

Usluge dostave DANAS ZA DANAS nisu moguće.

Isporuke za teritoriju Beograda se vrše od nedelje do četvrtka uključujući i te dane.

Isporuke za teritoriju Novog Sada za sokove i detox pakete vrše se četvrtkom.

Isporuke za teritorije van Beograda (ostatak Srbije) se vrše od ponedeljka do četvrtka.

Poručeni artikli (roba) se mogu preuzeti i u nekom od naših maloprodajnih objekata. Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa Korisničkom podrškom Cold Pressok d.o.o. ne može se samoinicijativno menjati u nekom od maloprodajnih objekata.

Odgovorni ste za proizvode od trenutka isporuke. Preuzimate vlasništvo nad proizvodima kada primimo kompletan iznos uplate uključujući ttroškove dostave, ili u trenutku isporuke ako se isporuka izvršava kasnije.

VAŽNO!

Pošto sokovi stižu u kutijama, čuvanje u frižideru je IZUZETNO VAŽNO. Sve sokove izvaditI iz kutije pre nego ih stavite u frižider, važno je da hladan vazduh slobodno cirkuliše oko sokova. Mislite o sokovima kao o svežim namirnicama i nemojte ih satima držati van frižidera!!!

Zato je veoma važno da u vreme dostave sokova primalac ima pristup frižideru. Naši sokovi vole nisku temperaturu kako bi ostali sveži i ukusni i MORAJU  SE ČUVATI U FRIŽIDERIMA NA TEMPERATURI NE VEĆOJ OD +4C. Najbolje je pojedinačno ih staviti u frižider.

Naši vozači imaju uputstva da sokove nikada ne ostavljaju bez nadzora. Ukoliko niko nije u mogućnosti da ih primi, porudžbina se vraća do nas i ponovo isporučuje na trošak klijenta.

Ako zamolite komšiju, prijatelja ili nekog drugog da primi porudžbinu u Vaše ime, na Vama je da ih obavestite da je u pitanju svež proizvod koji treba da se čuva u frižideru. Nakon isporuke, Cold Pressok nije odgovoran za proizvode koji se pokvare usled neodgovarajućeg načina čuvanja. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa dostavom, molimo Vas da nas odmah kontaktirate. Ako to nije moguće, molimo Vas da nas kontaktirate narednog dana najkasnije do podneva. Najsigurniji način je putem mejla info@coldpressok.com ili putem telefona na 064 227 227 0.

Politika privatnosti

Cold Pressok d.o.o., sa sedištem u Ul. Dobračina 23 A, Beograd, PIB: 108245828, MB: 20960434 (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta coldpressok.com, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla. Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca. Sve vaše podatke obavezujemo se obrađivati I  štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ( ,,Sl. Glasnik RS, br. 87/2018 ) te svim poziitivnim propisima na snazi u Republoci Srbiji, po najvišim standardima koji Cold Pressok doo primenjuje u svom poslovanju.

Tokom posete sajtu coldpressok.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Ukoliko Kupac više ne želi da bude registrovani kupac ili ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na mail info@coldpressok.com. Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca. Kako bi bili sigurni da postoji osnov za brisanje vaših podataka moguće je da ćemo od vas zatražti da nam takav zahtev pošaljete sa email adrese sa kojom ste se provobitno registrovali naš sajt

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta coldpressok.com ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Maloletna lica ne mogu koristiti internet prodavnicu coldpressok.com

Sajt https://coldpressok.com može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Cold Pressok doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svoj pristanak za primanje marketinških poruka u svako doba možete opozvati sa budućim dejstvom slanjem email poruke na info@coldpressok.com. Kako bi bili sigurni da postoji osnov za brisanje vaših podataka moguće je da ćemo od vas zatražti da nam takav zahtev pošaljete sa email adrese sa kojom ste se provobitno registrovali naš sajt. Vašim identifikacionim ličnim informacijama na našem sajtu možete pristupiti pomoću šifre I  vašeg korisničkog imena. Preporučujemo da nikom ne otkrivate vašu šifru.

Morate biti svesni da druge interent stranice do kojih možete doći koristeći link na stranici  www.coldpressok.com mogu sadržati odredbe o zaštiti privatnosi koje se razlikuju od ovde navedenih odredaba.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.Svi zaposleni Cold Pressok doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

Sve izmene politike privatnosti biće objavljeni ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo.

Politika upotrebe „kolačića“

Šta su to „kolačići“?

Kolačići (cookies) su male datoteke, u vidu teksta i/ili brojeva, koje internet prezentacija čuva na vašem kompjuteru ili bilo kom drugom uređaju na kome se pokreće program za pretraživanje interneta kako bi mogla da prepozna vaš uređaj sledeći put kada joj pristupite. To se dešava kada prvi put posetite tu prezentaciju. Kolačići se mogu upotrebiti u različite svrhe, ali se najčešće koriste da bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje internet prezentacije i radi prikupljanja/skladištenja informacija o tome za šta njeni posetioci koriste internet. Drugim rečima, kolačići pojednostavljuju korišćenje interneta jer korisnici ne moraju svaki put da počinju od početka. Kolačići su pasivne datoteke i ne mogu da šire kompjuterske viruse ili drugi zlonamerni softver.

Internet prezentacije upotrebljavaju informacije prikupljene korišćenjem kolačića da zapamte podatke i sklonosti korisnika, poput sadržine „korpi“ kupaca koji na internetu, da li je korisnik prijavljen na internet prezentaciji, kako se prezentacija koristi, itd. Kolačići se obično automatski poništavaju kada zatvorite pretraživač (to su takozvani „sesijski“ kolačići). Međutim, kolačići mogu biti podešeni tako i da isteknu određenog dana, tako da se podaci zadržavaju duži vremenski period (tzv. „trajni“ kolačići). Trajni kolačići se obično čuvaju na vašem hard disku. Postoji i razlika između kolačića „prve strane“ (koje podešava internet prezentacija koju korisnik posećuje) i kolačića „treće strane“ (koje podešava treća strana čije veze su umetnute na prezentaciju koju korisnik posećuje). Kolačiće treće strane najčešće podešavaju programi za analitiku interneta, oglašivači i slično, i oni između ostalog omogućavaju ciljanje marketinških poruka.

Kako mi koristimo kolačiće?

Mi koristimo kolačiće da bismo neprekidno unapređivali i ažurirali našu internet prezentaciju i pružili vam najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije koje prikupljamo su anonimne, a podatke prikupljene korišćenjem kolačića ne možemo da povežemo sa drugim informacijama o vama. Samo City Expert ima pristup ovim podacima.

Da bismo neprekidno unapređivali sadržaj naše internet prezentacije i usluge dostupne na njoj, u kontinuitetu prikupljamo anonimne statističke podatke. Koristimo kolačiće koje podešava Google Analytics da analiziramo način na koji koristite našu prezentaciju i pripremimo statističke podatke o njenom korišćenju. To nam pomaže da prepoznamo moguće anomalije i unapredimo vaše celokupno iskustvo na našoj prezentaciji. Kolačići Google Analytics sadrže slučajno kreiranu korisničku identifikacionu šifru koja se koristi za prepoznavanje vašeg pretraživača kada otvarate pojedinačne stranice. Ovi kolačići ne sadrže podatke o ličnosti i koriste se samo za analitiku interneta.

O kolačićima Google Analytics možete saznati više na prezentaciji posvećenoj tome kako Google Analytics koristi kolačiće.

Kako izbeći kolačiće?

Nadamo se da ćete prihvatiti korišćenje kolačića i tako doživeti najbolje moguće iskustvo posete našoj internet prezentaciji. Međutim, kolačiće možete odbiti ako izmenite odgovarajuće postavke u svom pretraživaču, a možete svoj pretraživač konfigurisati i tako da vas obavesti pre nego što se bilo koji kolačić sačuva. Ipak, imajte na umu da ako odbijete kolačiće možete izgubiti pristup određenim funkcijama naše internet prezentacije i možda nećete biti u stanju da je koristite u potpunosti.

Ako ne želite da primate kolačiće sa naše internet prezentacije, (u većini pretraživača) možete pristupiti opciji postavki interneta / naprednim podešavanjima kolačića i dodati našu internet prezentaciju na spisak prezentacija čije kolačiće želite da blokirate. Takođe možete da obrišete pojedinačne kolačiće ili sve kolačiće koje je sačuvao vaš pretraživač.

Uputstva za najčešće pretraživače:

Više informacija o kolačićima

O kolačićima možete saznati više na prezentaciji
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu info@coldpressok.com ili na adresu firme:

Cold Pressok doo
Dobračina 23A
11000 BEOGRAD

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Kada koristite svoje pravo na odustajanje od kupovine, vi snosite odgovornost za proizvode do trenutka kada proizvodi budu isporučeni A) nama u slučaju kada vi organizujete usluge kurira ili B) kuriru u slučaju kada mi organizujemo usluge kurira.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

POVRAĆAJ SREDSTAVA UPLAĆENIH PLATNOM KARTICOM

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Cold Pressok doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

DOGAĐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ako su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila“).

Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće:

 1. Štrajk, zatvaranje ili druge oblike protesta.
 2. Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen) ili pretnja rata ili priprema za rat.
 3. Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe.
 4. Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih.
 5. Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema.
 6. Uredbe, dekrete, zakoni, propise ili ograničenja bilo koje vlade ili organa vlasti.
 7. Štrajk, kvar ili nesreću u morskom ili rečnom saobraćaju, poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja.

Podrazumeva se da se naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora zaustavljaju tokom perioda u kom je Viša sila na snazi i biće nam omogućeno produženje roka u kom možemo da ispunimo te obaveze u periodu koji je jednak periodu trajanja Više sile. Obezbedićemo sve razumne resurse kako bi se situacija Više sile završila ili kako bismo pronašli rešenje koje nam omogućava ispunjavanje naših obaveza prema Ugovoru uprkos situaciji Više sile.

Informacije koje pruža Cold Pressok na ovom sajtu ili preko svojih zastupnika ili zaposlenih putem telefona, faksa, mejla ili na neki drugi način, uključujući linkove na i sa ovog sajta, ne treba tumačiti kao preporuku za određenu vrstu tretmana, proizvoda, delovanja ili lečenja. Pružene informacije i ponuđene metode čišćenja NEMAJU svrhu da, niti ih treba koristiti za dijagnozu, lečenje, prevenciju ili ublažavanje bolesti ili zdravstvenog stanja. Cold Pressok ili njegovi zastupnici i zaposleni su tu da Vam pomognu da izaberete odgovarajući način ,,čišćenja’’ i ne pružaju medicinske savete niti savete o mogućim propratnim efektima. Vi sami donosite odluku na osnovu pruženih informacija i/ili naručivanjem proizvoda za čišćenje organizma ili nekog drugog proizvoda Cold Pressoka. Konsultujte se sa svojim lekarom pre započinjanja bilo kakvog procesa čišćenja i/ili kupovine nekog drugog proizvoda koji nudi Cold Pressok.