http://www.designed.rs/living/hrana_dizajn/cold_pressok

O Designed.rs
Designed.rs je online magazin posvećen dizajnu, pionirski projekat iz oblasti dizajna u Srbiji. Postaje referentna platforma za komunikaciju. Cilj je da se doprinese boljem shvatanju vrednosti dizajna u savremenoj komunikaciji.

Designed.rs je nezavisna platforma, web portal koji pruža sasvim nov način za razmenu kreativnih ideja (online multimedijalna razmena). Predstavlja bazu koja raste, spaja teoriju i praksu, spaja lične uvide kroz mrežu blogova vesti i intervjua. Designed.rs ujedno kreira i prostor za akumuliranje i kretanje nekih novih ideja koje doprinose dizajnerskoj ali i široj kulturnoj lokalnoj i worldwide produkciji dobrih ideja i lepih stvari.

designed