Select Page

Designed.rs o Cold Pressok-u

http://www.designed.rs/living/hrana_dizajn/cold_pressok O Designed.rs Designed.rs je online magazin posvećen dizajnu, pionirski projekat iz oblasti dizajna u Srbiji. Postaje referentna platforma za komunikaciju. Cilj je da se doprinese boljem shvatanju vrednosti...