Čia banana i čia mango

Čia banana i čia mango

napitak od indijskog oraha, banana pire, čia semenke, nar

199 din.

napitak od indijskog oraha, mango kaša, čia semenke

199 din.

napitak od indijskog oraha, čia semenke, kakao prah, malina pire

199 din.